Αποστειρωμένη βαμβακερή γάζα Αποστειρωμένη βαμβακερή γάζα

1,21